Bhaujanku Nisadei Gehili – Indian Sex Stories

Mu setebele gote bhainka ghara ku jauthili. bhauja tike moti bhari sexy dekhajanti tanka na gunu tankara gote chota jhia thaye mu sadabele tanka katha bhabi bhabi halaidiye tankara dudha size 36 haba vari mota gadiku.

Mota mota jangha mu tanku kemiti gehinbi boli bhabuthaye dine se ph kari dakile asatike katha achibol mu asili tanka gharaku sekahile bhai baharaku jaichanti aji asibeni tametike aji ratire ruha mun kahili hau thik achi tapare

Mun bhabili aji vala chance achi kana karibi mundare gote plan bhabili mu janithili bhai au gunu bhauja bele bele drinks karanti boli rati 9ta bajithaye bhauja gote nighty te pindhiki asile sethire tankara gandi au mota jangha

Futiki dekhajauthaye mun khali takudekhuthaye dudha gudaka jhuli padithaye takudekhi mo banda khali chatpat hela mana hauthaye nagala hei bandata bahar kari tanka othare ghasibi boli ame TV dekhuthau.

Kichisamay pare mun kahili bhauja chala party kariba se kahile satarena kana mun kahili haan ba khali gote gote pek mariba sekebe hard piantini mun kahili tamapain mun masala vodka baneidebi se kahile tahale thik achi.

Mun phataphat jain sabujinisa anideli bhauja masala vodka agaru pianti so sesabu masala au any jinisa anideithanti mu kahili aji mun baneibi dekha kemiti test hauchi sabu masala ada vodka au cold drinks misei gote vala

Masala vodka baneidel bhauja janichanti ajise akela sethipain baneiba agaru matekahile mata alpa vodka daba mun mopain gote hard te baneili tapare drinks pibare lagilu bhauja kahile aji bhari bhadhiya test laguchi mate

Sabash kahile gote pek pare mate khali tank nagala dehakatha manepadila bhari control re basithaye au tanka dhudha au jangha ku dekhuthyi gote pek pisari kahile baas thau mu ki chadiba loka na ma bhauja ru ha mun kan

Ekela pibi augote piki band karidaba bahut request karibaru semanile tike asuchikahi uthile talu ame talebasi piuthilu ta chaliki gala bele mu janigali bhaujanku chadhi jaichi boli se asiba vitare mu tanka pek re tike besi vodka

Miseideli au agaru tike vanga anithili takubi tike miseideli baas bhauja asi lapare mun pek ta badheideli se kichi navabi pile tike tapare mun apata sepata katha kahi tanka mana vuleideli se pichalile ya vitare chakhana sabu

Sarigala se kahile ruha mun anuchi kahi uthigale tanku setabelaku jor re chadhi jaithaye se uthilabele padijaithanthe mun tanku dharideli dhariki chidakali mon ra gote hata tankara antapakhare thaye augote pachapatu

Dudha pakhare touch hauthaye sekichi janiparunathanthi thiya hoi calichaligale kitchen ku ya vitare mun tanka glass re au tike vodka au vanga mix karideli glass re khali vodka au vangare full thaye cold drinks bilkul

Nathaye se asile mun kahili jaldi bhauja saridiya khaiki soiba se kahile tame kahin ki alpapiucha kahi mo glass re khali vodka dhalile mun kahili bhauja khali kana pihaba sekahile ki marda heicha mu kahili acha tame pila dekhi.

Se hasiki au tike vodka jouthila sidha nisare pidele tapare chati podigala boli kahile mun janisuni tanka chatire hata ghasiki kahili khali kana kehi pianti. kahi dudha dita upare gasuthaye hata se mate aneiki hasile kahile thau.

Tapare tike kathahelu apata sepatara setebelaku 11ta bajilani mun kahili chala bhauja pek utha derihelani se vanga misa vodka pek taku phat se pideli tapare ame khailu bhauja jama hosre nathanti mun tanku bed room

Re neiki gali sekhali kana bakara bakara hauthanti nisare bhauja jamaru chali parunathanti bahut kastare tanku mun bed re soideli tapare vabili kana karibi chup kina light livaideiki tanka site re soigali tanka deha ku

Pura mo bandaku lagei soili mate setebelaku bharinisa thaye aste ki bhaujanka upare hata pakeili se kichi nakahibaru dhire dhire tanka dudhaku chipili mon banda tengeigala mun sange sange sabu dress kholi lagala heigali

Gote hata au gote goda tankaupare pakeideli bandata tankara gandi pakhare madihei phan phan hauthaye aste aste tankara dudha ku chipili jor re se umm haa tike hele tanka husband ka naa kahibaku lagile mun janigali se

Nisare vabuchanthi bhai achanthi boli mun tapare gunu gunu kahi tanka duita dudhaku chipili jose au nighty uparu tanka vundiku chuchumili se khali aaha uuh umm karile mun au sabhali napari tanka uparaku uthigali au jor re

Tanku dhari gunu gunu kahi gadili mo bandata khali tanka bia pakhare ghasi hauthaye se tebelaku mon bandata ru pura niya baharu thaye apata sepata kichi navabi light ta on kali dekhila belaku tanka nighty ta jangha uparaku

Uthijaichi takudekhi mun au rahi parilinahin tanka nighty taku pura uparaku tekidei tanka janghaku chatibarelagili tapare pura nighty ta vidi vidi bahara karideli bhauja moagare pura nagala hei soithanti mun tanka othare chuma

Deiki chatibaku lagili tanka muhaanku se umm ahh hauthanti jadi akhi kholibe tahale mate dekhidebe but mon banda ru khali niya baharuthaye kichi nabhabi bhaujanka dudhaku chipili gote hatare au goteku munhaan

Lageiki chuchumili jor re kichi samaya chuchumibapare hathat bhaujanka dudharu khira baharila ara dudharu bi bahari mo hata odaheigala mun pagala pari duita jaka dudhaku chuchumi khira pibaku lagili bhauja

Khali umm aah umm hauthanti tapare pete dudhapiki mun kana kali na tanka upare basi ki mo bandaku tanka othore ghasili se umm umm kari pati mela kari taku chuchumile mora setebela ku bandaru bhushh kina bija

Bahariga la tanka patire mun janiki bandaku tanka tanti jaye pureideli au vushh vushh kina bija tanka patire chadideli tapare se mo bandaku semti chuchumi khauthanthi mu tanka patiru bandata bahara kari tanka nagala

Deha upare soipadili ketebele mon akhilagijaichi mun janini kichisamay pare mun uthigali dekhila belaku mun bhaujan upare soichi lagala hei au mo bandata puni tengeiheiki achi gehinba boli bhauja semti soithanti mun

Bhaujanka uthoku chuchumili au dudhaku daliki khira pili kichisamay pare mora gote anguthi bhaujanka bia re purei khach khach karili tapare au kan kahibi bhaujan ka bia ru khali vash vash ki pani baharila mun au bilamba

Nakari bhauja ka biaku chatibare lagili se pura hit hei jaithanthi pani khali bahariba re lagila mun taku chatuthaye jangh ku bi chatipakauthaye tapare au samvali napari mo bandataku bhaujan ka bia re nei madideli mo bandata

Vush kina pasigala bia ta bhaujanka bhari garam heithye mun pach pachh ki mon bandaku bia re pelibare lagili bhaujanka bia nalare mon banda khali pach pachh pachh abaj hauthaye mora setebele bhari hit re thaye bia ku

kuti kuti gehinbare lagili bhauja khali umm aahh hauthaye apate banda re bhaujanka bia ku kuti ki gehunthaye au upare dudha ku dali dali khira piuthaye bhaujan ka uthoku chuchumi gunu gunu boli daki gehunthye jor se

Praya 10 min gehila pare bhauja besi hit hei tankara dudharu besibesi khira baharibaku lagila. mun garm khira pipi ahuri garam hei kutikuti gehunthye. mora pura banda bhaujan ka bia vitare pasuthaye au baharuthaye.

Laguthaye ki sateaba mo bandata podijiba bhaujanka bia ra tatire kichisamay pare bhauja jor re jor re aah umm ahh kahiki radi chdile mun janigali bhaujanka rasa baharibara time heigalani mun au derinakari jor jor

Re bhauja ka bia re nadda maribare lagili jor re uparaku antaku uthei ki musaliya bandaku bhaujanka biare jorse nadda maruthay kichi samaya pare. bhaujara rasa mon bandaku lagila au bhauja santa heigale kichi

Samayapare morvi bija baharigala. mun semti bhaujanka upare soipadili. sedina rati sara mun bhauja nku gehun thaye praya gilase kande bija bhaujanka biare dhalithibi sedina ratire pura haliya hei duijana nagala hei

Soipadichu, dina asi 8ta bajilani mun uthipadi ki dekheki bhauja semti nagala heiki padithanthi au se kichi nisare thai kahuthanthi mun janigali ki madanisa ta chadijaicji but vanga jou khaithile 2tankara seta kuadejiba.

Ahuri khusi hoi mun bhaujanka dudhaku chipili augote hataku nei bia ku gasili bhauja khali gann gann hele mun ki chadiba loka sange sange bia re 2 ta aguthi purei jore kach kach karibaku lagili bia ru khali bhass bhass pani

Baharibaku lagila bia ru pani sangaku mon bija bi sabu baharuthaye ratijakara bija au kuadejiba sabu bahari asila mun au derinakari bhaujanka upare chadhijai mon bandataku bhaujan bia re madideli jore

Bia bhitare mon bandata jemti podigalavali lagila ki tatithaye. samay nasta nakari dina aluare bhaujanka bia ku kutichalili epate bhaujanka dudhaku duihatare chiputhye au othiku kamudu thaye kichi samay jore nadda mariba

Pare bhaujanka akhi kholigala mun darigali kinthu se aneiki nisare umm ahhhh khali hauthile mun gunu gunu kahi jor re antaku halaibare lagili hathat se jore jor re patikari mate tale pakaidei mon upare chadhigale

Au nije jore nija bada gandiku haleibare lagile mun tale thai tanka dhudha piuthaye nisare atejore gandiku haleibaku lagile je tanka bia ru khali bhuss bhuss pani baharibaku lagila sethire mon banda khali phach phach sound

Heiki ghara kampauthay hathat bhauja jore radi chadi speed ahuri badheidele munjanili se abe rasa chadibe mun jore dudhaku chuchumi ki khira pibare lagili sete belaku garam khira ahuri jore bahari baku lagila.

Taku pi mun ahuri hit hei talu thai uparaku dhaka dabare lagili kichi samya pare bhauja hatath mate gehinba band kari mo chatiupare basi bia ku mon mumhare madidei ghasibaku lagile mun bilamba nakari duihatare biaku

Melakari vitaraku jiva purai chatibaku lagili bia ru khali garam bampha baharu thaye bhaujakara tasangaku pani bhauja khali jore bia ku mon munhan re ghasuthaye.

Kichisamaya pare bhauja khali umm ohh patikari mon munhaan vitare nija pura rasa chadidele nisare se kana karu thanthi kichi janiparunathanthi. tapare se khatare padigale mun bandaku tanka munhan vitre bharti kari deli

Se ate jore chuchumi le je mon bandaru bhash bhass hoi bija baharigala bhauja sabu chatiki khaidele tapare mun bhaujanku nighty ta pindhei dei suai deli au mun fresh hoigali 2 – 3 ghanta pare bhaujanku mu dakili.

Seuthile kahileki munda bulauchi mun kahili bodhe ratire besi pideithilata heithiba ta pare se fresh heiasil tankara nisare kichi manenathila mun khali seikatha bhabuthaye semti au kichidin pare bhauja mate ph kari kahile ki

Ajirahibaku mun khusihoiasili sedinaratire sangare vodka au vangavi anithaye bhauja kahile bhai 4 din asibeni mun 4 din jaka bhaujanku ratire mada vanga piayi ratisara gehun thaye kichi din pare dine bhaujanka ghara

Ku buli asichi karana bhaujanku dekhideele thare muthi maribaku subidha heba boli sedina sunili bhai bhauja kalilagichanthi janibaku paili bhauja pregnant heijaichanthi au bhai kichi bhujhi parunahaanthi kana heichi.

Mun kinthu bujhigali bhauja kichidin pare pilate janma kale dekhila belaku mo valiya hin dekhajauchi kinthu mun chup rahi paleiasili dine puni bhauja dakaile mun athara kichi naneiki jaithaye kinthu bhauja janijaithile.

Mun soilapare mate asi hatath madibasi mon bandaku baharakari chuchumi le mun au derinakari gehin baku lagili bhaujanku kinthu ethara bhauja chua deithibaru besikhira bahar kariki mate piaile.

About Abhilasha Bakshi

Check Also

Pehli Chudai Marketing Executive Ke Sath.

Mera nam chetan hain. main surat rehta hu. meri umar 25 saal hain.yeh kahani mere …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *