Lapndav (Marathi Story) – Indian Sex Stories

Hello friends, me ahe tumcha raj. Gheun aloy ek anubhav. Katha vachun jalyavar majha anubhav tumhala kasa vatla te nakki sanga..Tumhala maje ajun kahi anubhav aikayche astil tar mala [email protected] ya email id var nakki reply kara. Marathi muli, kaku, vahini bhabhi aunty jyana konala tumche anubhav sangayche ahet kinva such havay tyani nakki kalva. Ata tumcha jast vel n gheta me maja anubhav sangto.

Aaj me tumhala jo anubhav sangnar ahe to majya apartment made rahat asleli mulgi kirti aani majyat ghadleli khari ghatna ahe…kirti majyapeksha 2 varshani mothi hoti…Te aamche summer vacation che divas hote..Me teva nuktach 11th standard madhun 12th made gelo hoto. Sakali 8-11 shalemade extra classes vyayche baki vel me free asaycho.. Apartment made asleli sagli mula- muli ha aamcha khelaycha group hota.

Mummy papa office la gele ki dupari maja ghari basun amhi patte khelaycho n ratri jevan jala ki lapandav… amhi khelayla 11-12 jan hoto..Kadi kadi tar lapndav ch rajya 3-3 divas chalet ase..Konala hi gharat lapayla parvangi nasaychi..Basement parking apartment samorcha park ya aamchya lapaychya jaga hotya. Kirti tya veli college made jat ase tichyasati amhi sagle chote hoto mhanun ti aamchya made khelayla yet nase…apartment made saglya mothya na tai kinva dada mhanat asat..Pan majat aani ticha vayat jast antar naslyamule me tila lahanpana pasun kirtich mhanat ase.. Kirti rangane savli hoti..Pan naki doli tiktak hoti..Pan koni pan mulga aapli swapnatil pari pahto tyapramane ti nakkich navti..

To ek asach sutticha divas hota..Ratrich jevan karun amhi lapndav suru kela hota…nilesh var rajya hota..Nilesh n me dogepan ekach vargat hoto..Baki aamchya sobat asleli sagli mule aamchya peksha 1-2 varsh choti hoti..Khel suru jala..Nilesh bhintikade tond karun 10-20-30.. Aakde moju lagla..Kahi mula park made lapli ..Kahi parking made ekde tikde palali…ratri sahsa aamchya apartment chya terrace var sahsa koni jat nase..Karan tikde light navti..Aani thoda adgaliche saman pan hote..Tase ratri terrace var jayla amhi ghabrat pan asu karan ekda kirti ne amhala bhutachya goshti sangtana asa sangitla hota ki tine ratri terrace var lal dole chamktana pahile hote..Amhi bichare ya goshtivar patkan vishvas tevla hota..Tar ata lapayla lavkar jaga n milalyane n gharat jayla bandi aslyamule me jinyat payryavar basun hoto..Jevda swatla chota karun basta yeil tevda me avghadun baslo hoto…eke k jan out hot hota..

Amhi 2-3 jan sapdaych rahilo hoto..Pahila jo out jala hota..To tyach rajya vachvnyasati aamcha dhava karat hoto…magun konitari nilesh kute kute jatoy yachi ordun khabar det hota…to jinyakade yetoy asa koni tari ordun sangitla…samorun jinyat yenara manus mala kiman 5 feet varun pahu shakla asta tyamule dhappa deta yena possible navta mhanun me terrace var jaycha nirnay ghetla…

Terrace var jaun me panyachya takivar jaun chadhun baslo..Hi terrace var asleli saglyat unch jaga…tite andhar hota pan ethun me street light vagere pahu shakat hoto..Mhanun bhiti jara kami vatat hoti…5 minute jale astil koni tari yenyachi chahul mala lagli…aaj lapndav made ethe lapnyacha ha tasa pahila divas hota…evdha lavkar me pakdla jael asa vatla navta…aamchi taki kiman 8 feet height var asel tyavarun me khali kon yetay pahaych prayatn karu laglo…pavle javal yeu lagli…mala ek aakruti disu lagli..Pan to nilesh navta…lamb kes…angamade top and night pant me kirtila lagech olkhla…pan me tila awaj dila nahi..Hi evda ratri ete kay kartey yach mala kutuhal hota..

Tine ekde tikde pahila an takila tekun ti khali basil…ata me taki varun khali sagla pahu shakat hoto..Tine mobile chalu kela..Aani tyat kahitari pahu lagli…me 8 feet varun pahat aslyamule mala ti kay pahtey he neat disat navta…5-7 minute jale astil..Tine aapla hath top made sarkvla..Mala ticha top made ticha hatachi halchal janvat hoti..Friends sobat kahi blue film n kahi sex stories vachlyamule mala kay ghadtay yacha andaj ala hota…

Tiche hat ata top madun ticha pant varun mandivar firat hote…ticha tondatun halu halu hunkar baher padat hote..Mala neat disat nasala tari kay chalu ahe yacha vichar karun maja pant made baburao thathrla hota…tine pant chi less dhili karun pant mde hath sarkvla..Ti takila path lavun jaminivar talve theun basil hoti..Ticha hatachi honari halchal me tya andharat dole mothe karun tipnyacha prayatn karat hoto..Tichi halchal vadhli hoti…ti nkalat aaple nitamb var uchlu lagli ticha aaahh ahaahha ahaha asa halu awaj chalu hota..N eka kshani mothyane moan karun tine halchal thamvbli. Thoda vel tashich basun tine sobat aanlelya rumalane swatala saf kela n ti khali nighun geli…

Me shock made hoto…mala ata tya bhutachya ghoshticha ulgada jala hota…koni ekde yeu naye mhanun tine amhala asa sangitla hota…thoda velane khali mulancha aarda orda suru jala..Me n halvtach khali gelo..Koni tari nilesh la dhappa dila hota..Tya divshicha khel sampla hota…ata dusrya divshi pan nilesh var rajya asnar hota….Tya ratri mala jop lagli nahi…me sarkha kirticha vichar karat hoto…me hi goshta konala sangitli nahi..Dusrya divshi punha khel suru jala me aaj ekde tikde n baghta saral terrace var panyachya takivar chadhun baslo…aaj me kalchya peksha 1 hr lavkar alo asel….

Me ardha tas baslo asel kirti var ali…var yet astanach ti konashi tari phone var bolat hoti…ti tichi maitrin asavi…college ch time table vagere vicharun jalyaar tyancha vishay boyfrnd vagere etyadi kade valala…kirti bolali..Mala bai kon propose karnar..Me aapli disayla ashi…mala class made chinmay avdto pan to tar majakade pahat pani nahi vagere vagere…kirti tya frnd la vicharu lagli mag kal tyacha sobat garden made kay kay gammat keli? … ticha maitrinila boyfrnd asava…aikat astana kirti khup excited vatat hoti..Ti sarkhi tila vicharat hoti..Mag tu kay kela? Pudhe kay jala vagere…tuji tar majja ahe…mala tar koni bhav pan det nahi asa bolun shevti tyani ekmekina bye mhatla aani cal sampla…

Kirti kalchya jagi basil..Ti aaj kahitari msg sarka vachat asavi..Nantar samjla ti mobile made sex stories vachat hoti…ti aaplya angavar hath firvu lagli…tila ajibat ghai navti…ti top varun halu halu boobs dabat hoti..Tiche boobs ticha vayachya manane mothe hote..Ti tyana halu halu gonjarat hoti…ti top varunch nipple cholu lagli v tyana dharun odhu lagli..Maji avstha vaet jail hoti…ti nipple la odhu lagli…ticha tondatun aaahh aaahh ahaha ase awaj chalu jale hote…tine top var kela aani aat aslela bra hatane odhun boobs chya var nela andhar hota..Tyamule mala jithe mobile cha light padel tevdach disat hota…tichi white bra tya prakashat clear disun yet hoti..Baki ticha halchalicha me fakt andaj lavat hoto…

Boobs dabun jalyavar tine hath pant made ghatla….Mala kay karav samjat navta..Ticha samor gela tar ti kahi karu deil ki nahi he pan mahit navta..Mala bhiti vatat hoti..Pan pant made nagoba shant basu det navte…me chorachya pavlani takivarun magchya bajune khali utarlo…kirticha mobile ata bajula hota..Bahudha ata tila mobile chi garaj rahili navti…ti dole mintun tondatun awaj karat hoti…javlun tichi madak halchal mala clear janvat hoti..Me ticha javal gelo n hak marli “kirti”…..Maja awajane ti ekdum dachkali..Tine hath patkan baher kadla..N top khali odhun ghetla n mala vicharla tu ete kay kartoy..Me sangitla me ete lapayla alloy..Pan tu ete kay kartey? Ti bolali are kahi nahisahaj basle hote..Ticha shwas ajun fulalela hota…me tila sangitla mala mahit ahe tu kay karat hoti te…ti dachkali n konala sangu nko asa vinvu lagli…me bolalo nahi sangnar…n tila mhatla me tula kahi help karu ka? Ti nko bolali…mag me mhatla tik ahe mag tu mala kahi help kar..

Me ticha shejari baslo..Ani ticha hath maja pant var thevla…ti kay te samjun geli hoti…ticha hath ata maja pant var firat hota..Me ata purnpane tila chitkun baslo hoto..Ti hatane maja lund dabat hoti…tyala hatane kurvalat hoti..Me ticha khandyavarun hath neun tila majakade odhle…ticha n maja chehra ekdum samor ala hota..Aamcha shwas ekmekana janvat hota…me ticha forehead var kis karu laglo…tine dole mitun ghetle…me kis karat karat khali ticha othanvar alo…ticha othana me maja othani odhu laglo…tyana chavu laglo…ti pan mala response det hoti…tine maja lund ghatt pane pakdnyas suruwat keli hoti…me maji jibh ticha tondat ghalu laglo..Aamchya tongues ekmekanshi fight karu laglya…me hatane ticha top var kela…ghai made tine fakt top khali kela hota..Tichi bra ajun pan boobs chya var hoti…tine soft boobs maja hatala lagle…

Me tyana algad press karu laglo…boobs dablyavar ti aandane mala bite karu lagli…amhi ekmekana ghatt pakdun thevla hota..Ticha boobs na me dabat hoto…nipple la me 2 botat dharun odhu laglo…tiche boobs purn golakar hote..Tyana hath lavayla dabayla mala maja yet hoti…lip kiss karun me ticha neck var kis karu laglo..Maja ya krutimule ti khup jast excite jail n maja tond tich neck var dabu lagli…ata me taki la tekun khali baslo hoto ani kirti purn pane maja angavar ali hot…tiche golakar boobs maja dolya samor hote..

Me tyana kiss karu laglo..Tiche boobs jevde tondat bhbarta yeil tevde me tondat ghet hoto..Ticha nipple bhovti jibhene circle karat hoto..Tichya tight nipple la datane odhat hoto…tine mala ghatt pakdun tevla hota..Ti majavar baslyamule ticha jor maja lundavar padat hota…ti mala boobs var dabat hoti…me mage hath neun tiche nitamb cholu laglo…tine ata maja penis var yoni ghasayla suruwat keli…amhi doghepan pant made hoto…pan tari pan khup bara vatat hota…tila evdi ghai jail hoti ki tila pant kadayla pan vel navta…ti maje hath odhun boobs var theun mala dabayla sangat hoti…

Thoda vel maja angavar ride karun jalyavar me tila bajula kela n maji pant khali odhli…ti pahilyanda lund pahat hoti…ti tyala hatat gheun mage pude karu lagli…hath lavun tyala janun ghyaycha prayatn karu lagli..Lund ticha hatat mavat navta..Ti adhashasarkha tyachyakade pahat hoti..Me ata ubha rahilo..An tila gudgyvar basvla…tila pan sagla pahun an vachun mahit hota..Tine pan vel n ghalvta saral lund la kiss karayla suruwat keli…ti tyala khali var saglikade kiss karu lagli…tyala dolyat sathvaycha prayatn karu lagli…kiss karun n jibhene lick karun tine lund ola kela…ata tine tyachi supari tondat ghetli…

Ti halu halu tyala ajun aat ghet hoti..Me satve aasman made hoto..Me ticha dok padun lund ajun aat ghalaycha prayatn karat hoto..Tine ata lund purn aat baher karayla suruwat keli…ti tyala mastpane chokhat hoti…ticha tondamade aslelya garmi n olavya mule me par virghalun gelo hoto..Ata ajun thoda vel hine chokhla tar maje pani padel ase vatun me tila thambvla..Lund ticha tondatun baher kadla..Tila ubha kela aani tichi pant kadli…tine aat nicker ghatli hoti me tyavar hath firvu laglo…doge pan ubhe rahun kiss karat hoto an maja hath khali ticha yonivar firat hota…tichi panty oli jail hoti..Me hatane yoni dabat hoto..

Tite asnare kurale kes mala janvat hote..Me panty thodi bajula karun ticha yonivar hath firvu laglo…maja touch hotach ti mala jorat kiss karat hoti..Me tichi panty purnpane khali sarkvli ata ti aani me fakt var aslelya top n t-shirt made hoto..Ticha top hi evda var kela hota ki asun naslya sarka hota….Me tila ubha kela n me ghudgyavar baslo…ticha hips var hath teun me ticha yonila maja tondavar odhla…ticha kurlya kesat mala kahi disat navta baher andhar pan hota..

Me tila tite kiss karayla chalu kela..Me andaje ekde tikde jibh firvat hoto..Ti maja dokyala dharun mala guide karu lagli..Ticha panyacha zara mala sapdla hota..Me tyamde jibh aat baher karu laglo..Tine ticha mandya maja dokya bhovti ghatt kelya…tiche pani khup god lagat hote..Tite aslele kes kiss kartana chokhtana made made karat hote…ticha pussy lip var me jibhene gol kadu laglo…ticha clitoris var dat lavun halu halu tyala bite karu laglo…amhi doge pan jag visrun gelo hoto…tichi halchal jorat hou lagli…majya jibh aat ghalnyachya veli ti barobar dhakka deun jibhela ajun aat gheu lagli…maje hath mage ticha hips var hote..Te soft mansal gole me dabat hoto…thoda vel chokun jalyavar me tila khali jopayla sangitla …. Khali jamin kharab hoti pan aamhala tyachi parva navti..Me doganchya pant khali antharlya..Ti khali jopli.

Me ticha payat alo..Tine maja lund hatat ghetla aani tyala pussy var cholun ola kela ti tyala halu halu khali var cholat hoti..Mala matr aat janyachi ghai jail hoti..Ticha tondun aaah ahaha aahah aahh hunkar chalu hote..Me dab dyayla suruwat keli..Tila kay te samjla mala swatala control karta yena mushkil hota..Tine ticha hole var penis thevla me halu dhakka dila…lund chi supari aat geli hoti…tila bot aat ghalnyacha anubhav hota..He mala nantar samjla…pan lund ticha botapeksha kititri motha hota…me ajun dhakka deun aat jaycha prayatn kela…tichi yoni tight hoti… tila thodasa tras hot asava..Ticha tondavarun te kalat hota..Me penis baher kadla tar tine to hatane pakdun punha hole var thevla an swata nitamb var uchlun tyala aat gheu lagli…ha tras tila hava hota..Me pan tila help karu laglo…me 3-4 dhakke deun lund purnpane aat ghatla…n tichavar padlo…

Tila thodasa bara vatlyavar me penis aat baher karayla suruwat keli…yoni tight aslyamule lagech aat baher hot navta…asa vatat hota konitri ghatt hatane maja lund pakdun tevlay…tine pay maja pathivar thevle…n maja pratyek dhakkya barobar ti tichi payachi mithi ghatt karu lagli…lund ata purnpane aat baher karu lagla..Ticha kam rasane to purn bhijla hota..Me ticha var padun tila kiss karu laglo..Hatane tiche ball dabu laglo…ticha tondatun aaahh ahahah aaaahahh ahah ahaha ase uchchar baher padat hote…maja speed vadhla hota..Ticha shwas khup jorat chalu hota..

Amhi dogepan ghamane bhijlo hoto..Tine ata pay jaminivar tekvun maje dhakke fakta aat ghenya aivaji mala dhakke dyayla suruwat keli..Maja khali jaycha n ticha var yaycha vel ek houn amhi layit ekmekana such det hoto..Ti pan damdar response deun ling ajun aat gyaycha try karat hoti…aamcha speed vadhla tiche hunkar vadhle n nkalat eka kshani maja pani sutla me maja pani tasach aat sodla..Ti pan trupt jail hoti…tichi yoni maja rasane bharun vahat hoti…me ticha angavar tasach padun hoto..Thoda velane uthun amhi kiss kela..Tine aanlelya rumalane ekmekana saf kela n kapde zatkun khali jayla ready jalo..Khali lapndav sampun barach vel jala hota…

Me tila adhi pathvla n mag me khali gelo…sagle mala shodhun vaitagun nigun gele hote..Bara jala koni terrace var mala shodaycha prayatn nahi kela. Dusrya divshi me ticha sati   I  -pill n sobat condom thevun magch terrace var gelo majha anubhav tumhala kasa vatla te nakki sanga..Tumhala maje ajun kahi anubhav aikayche astil tar mala [email protected] ya email id var nakki reply kara. Marathi muli, kaku, vahini bhabhi aunty jyana konala tumche anubhav sangayche ahet kinva such havay tyani nakki kalva. Ata tumchi raja gheto. Tumcha ladka raj.

About Abhilasha Bakshi

Check Also

Chachi Mera Randi Hai – Indian Sex Stories

Hii mera naam raj aryan hai me assam ka rehne wala hu age 21 hight …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *